fbpx

Program Etki Değerlendirme Danışmanlık Hizmet/Mal Alımı

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Herkesin insanca yaşamayı ve gelecek umudu taşımayı hak ettiğine inanan Maya Vakfı; 5-24 yaşındaki çocuklar ile gençlerin zihinsel, fiziksel ve akademik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Maya Vakfı, ana faaliyet alanını oluşturan ruhsağlığı ve psikososyal destek programı kapsamında , maruz kaldıkları travmanın çocuklarda yarattığı tahribatı onarmak hedefiyle, çocuklara baş etme becerileri kazandırmaya yönelik etkinlikler düzenliyor. Savaş, göç,kayıp, şiddet gibi nedenlerle travmaya maruz kalan çocuklara, koruma hizmetlerinin yanı sıra, yaratıcı sanat terapileri ve sosyo-kültürel aktiviteler aracılığıyla rehabilitasyon desteği veriyor.

“Maya Vakfı, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Maya Vakfı, cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere Maya Vakfı’nın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Maya Vakfı ayrıca çocuk güvenliği standartları ile cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi ilkelerini de kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında anaakımlaştırır. Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar referans kontrolü ve geçmiş araştırması aşamalarından geçeceklerdir. Geçmiş araştırması, akademik geçmişin ve çalışma geçmişinin doğrulanmasını içerecektir. Seçilen adayların geçmiş araştırması kapsamında ek bilgi sağlamaları gerekebilir.

IPA/2020/421-391/02- PROGRAM ETKİ DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMET/ MAL ALIMI

Madde 1 – Hizmetin Tanımı: IPA/2020/421-391/02-Program Etki Değerlendirme Danışmanlığı”, “Gençlerde Sanatın İyileştirici Gücü için Çalışanlar ve Gönüllüler El Ele” Projesi uygulanması çerçevesinde “Maya Vakfı” tarafından Hizmet /mal alımı

Madde 2 – Hizmetin Amacı:

Proje uygulama süresince tüm faaliyetlerin (1,2,3) verimli yürümesi için uygulama sürecinde ihtiyaçların tespiti, kapasite çalışmalarının izlenmesi ve raporlanması amacıyla 2.3. Program Etki Değerlendirme Danışmanlık hizmet/mal alımı yapılacaktır.

Madde 3 –  Hizmetin Kapsamı:

Maya Vakfı kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında El Ele Destek AB tarafından desteklenen ve Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM), Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV) ortaklığında yürütülen “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim için Diyalog (elele) Projesi” kapsamındaki alt hibe programında yararlanmaya hak kazanmıştır. Bu bağlamda El Ele Destek projesi projesinin yürütülmesi sırasında projenin etkili bir şekilde ilerlemesinin ve Maya Vakfı kurumsal kapasitesine katkısını en üst düzeye çıkarmak için çalışmanın izlenmesi ve etkisinin değerlendirilmesi için danışmanlık hizmeti alınacaktır.  Bunun için aşağıda belirtilen iş kalemleri/gün şeklinde hizmet alımı yapılacaktır.

Vakfın mevcut durumunu inceleme, halihazırdaki sistemini değerlendirme ve ihtiyaç tespitleri 2 gün
Süreç yönetim modelinin hazırlanması 2 gün
Sistemin işleyişini izleme, kurum içi ve dışı nicel/nitel değerlendirme ve gerekli iyileştirmeler 2 gün
Faaliyet ve çıktıların takibi 1 gün
Aylık proje takibi 4 gün
Ara değerlendirme raporu 1 gün
Final değerlendirme raporu 2 gün

 

Madde 4Lojistik Ve Zamanlama

  • Hizmetin sağlanacağı yer

İl: İstanbul

  • Başlama tarihi ve uygulama süresi

En yakın tarihte başlaması planlanıp proje bitimine (30.09.2023) kadar sürmesi hedeflenmektedir.

Madde 5: Deneyim / Özellik:

  • Üniversitelerin Sosyal Bilimler ve/veya İktisadi ve İdari Bilimler bölümlerinden mezun ve/veya yüksek lisans yapmış olmak,
  • Sivil toplum örgütlerinde veya örgütleriyle çalışma deneyimi,
  • İnsan Kaynakları sistemleri ve araçlarının etkin kullanımında 5 yıl deneyim sahibi olmak,
  • Prosedür, organizasyon şeması, görev tanımı gibi organizasyonel gelişim süreçlerine hakim olmak,
  • Kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarında deneyim sahibi olmak
  • Proje yönetimi, proje izleme ve değerlendirme, raporlama süreçlerinde deneyim sahibi olmak

                                              

Teklif veren firmalarla teklif öncesi proje ekibi tarafından ön görüşme yapılacaktır. Yukarıda belirtilen deneyimler ve referanslar çerçevesinde en uygun teklifi veren firma ile anlaşma sağlanacaktır.

Talep edilen Hizmetlerde Yüklenici tarafındaki aksama durumunda (taahhüt edilen tarihlerde iş/hizmetin verilmemesi) cezai madde uygulanacaktır. Aylık hak edilen ödemenin sözleşme bedeli üzerinden %10’u (yüzde on) ceza bedeli olarak kesilecektir.

İlgilenen kişiler “ PROGRAM ETKİ DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMET/ MAL ALIMI” konu başlığıyla burcin.keser@mayavakfi.org mail adresine, EU standartlarındaki CV’lerini iletebilirler.

Referans Kodu: MV06062023-PEDHMA

Ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan doğa olayları ve afetler ile giderek daha fazla çocuk küresel iklim değişikliğinin etkisini hissetmeye başlayarak korku ve kaygılar yaşayabiliyor. Hep birlikte eko-anksiyetenin olumsuz etkisini ortadan kaldırabilir, çocuk ve gençler için parlak bir gelecek şekillendirebiliriz.

 

İlgili Yazılar

MERKEZ
Akat Mahallesi Öztürk Sokak No:3 34335
Akatlar Beşiktaş İstanbul Türkiye
Tel: +90 (531) 980 72 37 // +90 (212) 351 00 20
Haritada görmek için tıklayın

BALAT ÇOCUK ve GENÇLİK MERKEZİ
Fener Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak No:24
Balat Fatih İstanbul Türkiye
Tel: +90 (212) 525 25 36
Haritada görmek için tıklayın

E-POSTA
info@mayavakfi.org