fbpx

Araç Kiralama Hizmet Alımı

TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAYA VAKFI ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI

1.Araçlar maksimum 2 yaşında ve 30.000 km’de olacaktır.

2.Araçların tüm teknik göstergeleri (km, motor devri,  akaryakıt göstergesi, yağ sıcaklığı göstergesi, hız göstergesi, vs.) çalışır vaziyette ve sağlam olmalıdır.

3. Araçlarda, araç takip sistemi olacaktır.

4. Yüklenici, Maya Vakfına, tüm araçlar için, yetkili servis tarafından düzenlenip onaylanmış güncel ekspertiz raporu sunacaktır. Ağır hasar kaydı olan veya rapora göre tavanı değişmiş araçlar kabul edilmeyecektir. Yetkili servise ait ekspertiz raporu, araç kilometre göstergesinde görülen kilometrenin orijinal olup olmadığına dair bilgi sunacaktır.

5. Araçların kaloriferleri ve kliması mevsimlere göre sürekli çalışır vaziyette ve normal ısıyı temin edecek şekilde olacaktır.

6. Yağmurlu ve soğuk havalarda personelin rahatça naklini temin etmek amacıyla araç camları sağlam, kapı ve cam fitilleri ile araç kasası herhangi bir yerinden içeriye su sızdırmayı ve toz almayı önleyecek şekilde olacaktır. Araçların esaslara uygun olarak koltuklarında emniyet kemeri bulunacaktır.

7.Araçlarda ABS, ASR, imınobilizer gibi güvenlik donanımı, arka sis lambaları, park sensörleri, ön ve arkada hava yastığı gibi emniyet donanımı bulunacaktır.

8. Araçlarda Karayollan Trafik Yönetmeliği’nin öngördüğü tüm malzemeler (takoz, çekme halatı, zincir, ilk yardım seti, yangın söndürme cihazı v.b) ile mevzuatın bulundurulmasını zorunlu kıldığı bilgi ve belgeler (trafik ve tescil belgesi, trafik sigortası) bulundurulacaktır.

9.Jant ve lastik ebatları orijinal olacak, tüm araçlarda yedek lastik (stepne) bulundurulacaktır. Araçların lastikleri her yıl yazlık-kışlık sezonlara uyum gereği yasal olarak ilan edilen tarihlerde değiştirilir. Tüm araçların lastikleri 30.000 km/h -kullanıma veya üretim tarihini takiben lastik ömrünün tamamlanmasına müteakip (önce hangisi gerçekleşirse) yüklenici tarafından yenileri ile değiştirilecektir. Ayrıca lastik, paspas v.b giderler her durumda yüklenici tarafından karşılanacaktır.

10. Taşıtların iç aksesuarları (koltuk, döşeme ve kılıfları vs.) bakımlı ve temiz olacaktır.

11. Araçların yakıt dışındaki tüm giderleri (bakım, onarım, yağ, yağlama, yedek parça ve diğer masrafları ile tüm vergi, sigorta, kasko) teklif fiyata dahildir. İlgili ödemeler yüklenici tarafından yapılacaktır.

12. Araçların kaskoları Araç Kiralama Sözleşmesi süresi boyunca, Maya Vakfı personelinin tamamının kullanımına uygun olacak şekilde yaptırılacak, Maya Vakfı tarafından ilgili sigorta firmasınca sağlanan sigorta kapsamı teyit edilecektir.

13. Yüklenici hizmet vermeyi taahhüt ettiği araçların; trafik muayene, mali sorumluluk sigortası, (TAM KASKOLU, uzun süreli araç kiralama yöntemine%100 sigorta esasına göre), koltuk sigortalan, motorlu taşıt vergileri ve benzeri tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olup, bu konulara ait belgelerin bir örneğini sözleşme imzalanmadan önce Maya Vakfına teslim edecektir. Kasko Sigortası aşağıda sayılan kapsamları içermelidir:

 • Araçlar kiralık olarak kullanılacağı için KASKO yapılma usulü uzun süreli kiralama esasına göre tüm Maya Vakfı personelinin Kullanıma uygun olacaktır.
 • Aracın mali değerine eşit oranda maddi hasar değeri konacaktır.
 • Anahtarlar için en az 2024 minimum tutarı kadar
 • Ölüm ve sürekli sakatlık yolcu ve sürücü için ayrı ayrı en az 2024 minimum tutarı kadar
 • Tedavi masrafları yolcu ve sürücü için ayrı ayrı en az 2024 minimum tutarı kadar
 • Deprem, Yangın, Su ve Sel baskını gibi doğal afetlere karşı
 • Yanma
 • Hırsızlık- terör olayları
 • Hukuksal koruma
 •  Teknik Yeterlik ve İşe Başlama

14.Yetkili Maya Vakfı personeli tarafından aracın; motor, kaporta, yürüyen aksamı, boya, lastik, koltuklar, kasa, tente v.b. gibi genel görünümü incelenir ve aracın tescil ve trafik belgelerinin aslı fotokopisi ile burada yazılı belgelerin, araç plaka, motor ve şase numaralarının doğruluğu tetkik edilir.

15.Araçlar, bu şartnamede taahhüt edilen 30.000 km’nin üzerinde kullanılmış olması halinde kabul edilmez. Bu durumda yüklenici firmadan teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun yeni bir araç getirilmesi istenir.

16.Araçların motorlu taşıtlar vergisi, muayene, teslim tarihinden önceki trafik cezası, trafik sigortası, tam kasko ile koltuk sigortaları vb. tüm yasal yükümlülükleri yüklenici tarafından yerine getirilmiş olacaktır. Yüklenici her araca ait söz konusu yükümlülükleri yerine getirdiğine dair belgelerin birer örneğini işe başlarken Maya Vakfı’na vermek zorundadır.

Yüklenicinin Görev ve Sorumlulukları

17. Yıl içinde yeni bir proje başlaması durumunda, belirtilen ilde 7 (yedi) iş günü içinde yeni araç verme hizmetinin sağlanması gerekmektedir.

18. Yüklenici taşıtlardan herhangi birinin trafikten men, kaza, arıza, tamir-bakım vb. sebeplerle geçici bir süre için hizmet verememesi durumunda araçların bakım-onarım ile ilgili işlemlerinin 1 (bir) tam mesai gününü geçmesi durumunda, yüklenici Maya Vakfı’nın talebi üzerine en geç 1 (bir) gün içerisinde geçici olarak bir araç tahsis edecektir. Aksi takdirde o günler için araç kirası ödenmeyecek ve sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

19. Arızanın veya bakımın 15 (on beş) gün içerisinde giderilmemesi durumunda geçici araç geri alınarak, aynı marka ve modelde, sözleşmeye uygun bir araç tahsis edilecektir. Aksi takdirde geçen her gün için sözleşme bedeli üzerinden% 0,5 (Binde beş) oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Böylesi bir araç değişikliği halinde, yeni temin edilen araç için, Maya Vakfı’na işbu Teknik Şartname Madde 4 uyarınca yetkili servisçe düzenlenmiş ekspertiz raporu sunulacaktır.

20. Araç değişikliklerinde, sözleşme aşamasında istenilen belgeleri, yeni araç işe başlamadan önce yüklenicinin üst yazı ile Maya Vakfı’na vermesi gerekmektedir.

21. İhale konusu işin başlangıcından sonuna kadar teknik şartnameye uygun taşıtlar çalıştırılacaktır. Özel durumlarda (kaza, arıza vb.) süresi belirtilerek aynı teknik donanıma sahip olmak şartıyla yazılı izni ile araçlarda değişiklik yapılabilir.

22. Araçlar 237 sayılı Taşıt Kanunu ile 2918 sayılı Kara yolları Trafik Kanunu ve bu kanunlarla ilgili yürürlükteki mevzuata uygun özellikte olacaktır. Ayrıca ilgili mevzuat gereği yetkili mercilerce istenecek belgelere sahip olmalıdır. Trafikle ilgili muayene, sigorta, ferdi koltuk sigortası, taşıt pulu, maliye kaydı, vergi borcu yoktur belgesi, vb. işlemler her zaman eksiksiz olacaktır, aksi durumdan yüklenici sorumludur.

23. Kiralanan araçlarda yıllık kilometre sınırı 40.000 km olacaktır.

24.Teslim edilme ve teslim alınma yeri Maya Vakfı’nın belirteceği iller olacaktır.

25. Araçlar devamlı olarak bakımlı, sağlam, sıhhi ve teknik şartlara uygun olacaktır. Ayrıca kışlık ve yazlık bakımları yüklenici tarafından yapılacaktır. Bakı

mı yapılmayan araçlar ise muadili ile değiştirilecektir.

26. Taşıtlar Teknik Şartnamede belirtilen tüm şartlar yerine getirilmiş olarak göreve başlayacaktır.

27.Seyir halinde araçların arızalanması durumunda, en yakın servise, yükleniciye bilgi vermek kaydıyla, götürülmesi veya servis çağrılması (çekici ücreti dahil) aracın sürücüsü tarafından yaptırılacak, söz konusu tüm bedeller yüklenici tarafından karşılanacaktır.

28. Araç kullanımlarından doğan trafik cezaları yüklenici tarafından indirimli süre içerisinde Maya Vakfına ceza bildirgesiyle birlikte gönderilir. Yüklenicinin indirimli sürede Maya Vakfı’na iletmediği trafik cezalarının farkını yüklenmiş olarak kabul edilecektir.

29. Yüklenici tarafından araçlarda HGS veya OGS geçiş sistemi bulundurulacaktır. Geçiş bedelleri detaylandırılmış faturalarla aylık olarak, Maya Vakfı’na ayrı ayrı faturalandırılır. Fatura tutarları geçiş ücreti bedellerine göre ilave KDV eklemesi yapılmadan düzenlenecektir.

30. Araç bakım ve tamiratları araçların yetkili servislerinde yaptırılacaktır. Yetkili olmayan servislerin bakım veya tamiratı Maya Vakfı tarafından kabul edilmez.

31. Araçların muayene ve sigorta (hem zorunlu trafik sigortalan ve hem de kaskolar) takipleri Yüklenici tarafından yapılacak olup sigortalar zamanında yenilenecektir. Araçların sigorta veya muayene eksiği nedeniyle Maya Vakfı’nın ödemek durumunda kaldığı cezalar Yüklenici tarafından Maya Vakfı’na tazmin edilecektir.

32 (otuziki) maddeden ibaret olan işbu Teknik Şartname, Araç Kiralama Sözleşmesi ile bir bütün olup, sözleşme imzalandığı takdirde Teknik Şartname Tümünü kabul edilmiş sayılacaktır.

Fiyat teklifinde bulunması gereken başlıklar:

 • 1 adet Hafif Ticari Araç (Manuel Vites)
 • 1 adet 4×4 Araç (Manuel Vites)
 • 1 adet Sedan Araç (Ekoomik Paket Otomatik Vites)
 • 1 adet Minivan (8+1 Otomatik Vites)

Fiyatlar aylık ve KDV dahil olarak iletilmelidir.

Teknik şartnameyi karşılayacak ve Türk Vergi Sistemine kayıtlı firmalar hizmet alımı için tekliflerin imza ve kaşeli olarak varsa referansları ile birlikte 13 Şubat 2024 saat 12:00’a kadar burcin.keser@mayavakfi.org  ve ceren.elevli@mayavakfi.org adreslerine iletilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan doğa olayları ve afetler ile giderek daha fazla çocuk küresel iklim değişikliğinin etkisini hissetmeye başlayarak korku ve kaygılar yaşayabiliyor. Hep birlikte eko-anksiyetenin olumsuz etkisini ortadan kaldırabilir, çocuk ve gençler için parlak bir gelecek şekillendirebiliriz.

 

İlgili Yazılar

MERKEZ
Akat Mahallesi Öztürk Sokak No:3 34335
Akatlar Beşiktaş İstanbul Türkiye
Tel: +90 (531) 980 72 37 // +90 (212) 351 00 20
Haritada görmek için tıklayın

BALAT ÇOCUK ve GENÇLİK MERKEZİ
Fener Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak No:24
Balat Fatih İstanbul Türkiye
Tel: +90 (212) 525 25 36
Haritada görmek için tıklayın

E-POSTA
info@mayavakfi.org