fbpx

Eğitim

Programları

Psikolojik travma öğrenme önünde büyük bir engel oluşturuyor ve okul ortamını her çocuk için olumsuz yönde etkiliyor.
Eğitim Programlarımız ile psikolojik travmanın öğrenme üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmayı, okul ortamında travmaya duyarlı bir yaklaşım geliştirmeyi, sosyal uyumu güçlendirmeyi ve akran zorbalığıyla mücadele etmeyi amaçlıyoruz.
2016 yılından bu yana, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolümüz kapsamında İstanbul ve Şanlıurfa’da çalıştığımız okullarda çocuklara, öğretmenlere, okul idarecilerine ve ebeveynlere destek oluyoruz.

Travmaya Duyarlı Okul

2016 yılında hayata geçirdiğimiz, İstanbul ve Şanlıurfa’da yürüttüğümüz Travmaya Duyarlı Okul programı ile psikolojik travmaya maruz kalmış ve imkânı kısıtlı çocukların eğitim sisteminden en iyi şekilde yararlanmasını hedefliyoruz. Okullarda travmaya duyarlı bir yaklaşım geliştirerek çocukların eğitim hayatında, akademik başarıya ulaşmasındaki engeli ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ruh sağlığının fiziksel sağlığın bir parçası olduğunun altını çizerek çocukların her alanda desteklenmesi gerektiğini savunuyoruz. Çocukları odağımızda tutarak branş öğretmenleri, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, okul idaresine yönelik travma odaklı eğitim ve atölyeler düzenleniyoruz. Travmatik belirtiler gösteren çocukların ebeveynlerine yönelik Pozitif Ebeveynlik Becerileri eğitimleri veriyoruz.

Program Uygulama Adımları

1. Adım

Öğretmenlere ve okul psikolojik danışmanlarına yönelik eğitimlerle güvenli bir okul ortamı sağlayarak öğrenciyi desteklemek.
Bu adım, okul yönetimini ve öğretmenleri desteklemek ve tüm öğrencilere güvenli bir ortam sağlamak için gereken eğitim ve bilgileri içerir.
Öğretmenlere ve okul psikolojik danışmanlarına yönelik eğitim, travmatize olmuş çocuklar için güvenli bir okul ortamı yaratmak adına gerekli anlayışı kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Bu adım, Maya Vakfı tarafından sağlanan ilk müdahaledir.

2. Adım

Risk altındaki çocukların belirlenmesi ve erken müdahale. İkinci adımın amacı, çocukların bireysel ihtiyaçlarını ve onların travmatik deneyimlerden nasıl etkilendiğini anlamaktır.
Bu adım travma semptomlarının taranmasını ve grup çalışmalarını içerir. Travmaya Duyarlı Okul Programı kapsamında, velilerin izni doğrultusunda, öğretmen eğitimi sonrası öğretmenler tarafından doldurulan bir ölçek sayesinde travmatik deneyime sahip çocuklar belirlenir. Öğretmenlerin yönlendirmesiyle, travmatik deneyime sahip çocuklar, Maya Vakfı’nın klinik psikologları tarafından yürütülen sekiz haftalık psikososyal destek atölyelerine dahil edilir. Bu atölyeler travma sonrası stres semptomlarını azaltmayı ve çocukların dayanıklılıklarını artırmayı amaçlar.

3. Adım

Yoğun destek yöntemleri ve travmaya duyarlı müdahalelerin uygulanması. 
Tarama sonrasında, travma sonrası stres belirtileri gösteren çocuklar içinden daha fazla destek alması gerektiği düşünülenler, Maya Vakfı Balat Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde yürütülen bireysel seans ve grup seanslarına yönlendirilir.
Bu çocuklara yoğun destek verilerek baş etmebecerilerinin güçlendirilmesi sağlanır.

2019 yılında devlet okullarında Travmaya Duyarlı Okul Programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz araştırma, çocuklar ve gençler arasında post-travmatik stres, endişe bozuklukları, yas ve kaygı gibi ruh sağlığı durumlarının oldukça yaygın olduğunu gösteriyor.
Programın detaylarını ve çalışma sonuçlarını içeren Travmaya Duyarlı Okul Programı Araştırma Raporumuz ulaşmak için:

2021 WISE Ödülü

Travmaya Duyarlı Okul Programımız ile eğitim alanında dünya çapındaki en prestijli ödüllerden biri olan WISE Ödülü’nün 6 kazananından biri olduk. Eğitimle ilgili zorlukları ele alan, başarılı ve yenilikçi projeleri destekleyen bu ödülü kazandığımız için çok gururluyuz.

Proje kapsamında bugüne ulaşılan rakamlar

öğretmen

çocuk

ebeveyn

Eğitim Yoluyla
Sosyal Uyum

İstanbul ve Şanlıurfa illerinde yürüttüğümüz Eğitim Yoluyla Sosyal Uyum Programı ile okullarda sosyal uyumu desteklemeyi ve akran zorbalığını önlemeyi hedefliyoruz. Program kapsamında akran zorbalığı ve sosyal uyum konusunda okulların ihtiyaçlarını belirlemeyi ve bu ihtiyaçlara yönelik önleyici adımların oluşturulmasına yardımcı olan saha çalışmaları için çalışıyoruz. Bununla birlikte sosyal uyum ve akran zorbalığı alanında çalışan kurum ve kuruluşları bir araya getirerek deneyim paylaşımı için bir zemin yaratmayı, iyi örneklerin yayılmasına imkân sağlamayı ve bu alanda yapılacak çalışmaların koordineli olarak ilerlemesine yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Program Faaliyetleri

N

İlkokul ve ortaokullara hitaben sosyal uyum ve zorbalık alanlarında okul idarecileri ve öğretmenlere destek olması için geliştirilen içerikler

N

Çocuklar için sosyal uyum ve akran zorbalığı odağında psikososyal destek etkinlikleri ve psiko-eğitimler

N

Okul personeline (öğretmenler, psikolojik danışman/rehber öğretmenler, okul idarecileri ve Suriyeli gönüllü eğitim personeli) ve ebeveynlere yönelik sosyal uyum aktiviteleri

N

Öğretmen ve psikolojik danışman/rehber öğretmenlere yönelik sosyal uyumun güçlendirilmesi ve akran zorbalığının önlenmesi konusunda kapasite geliştirme eğitimleri

N

Ebeveynler için sosyal uyum ve akran zorbalığı konusunda bilgilendirici seminerler
 

N

Her okulda sosyal uyumu güçlendirme ve akran zorbalığı alanlarında çalışmaların devamını sağlamaya yönelik arasında öğretmen, PDR öğretmeni, ilgili eğitim personeli ve öğrencilerin bulunduğu gönüllü grupları

Çocuk videoları

Ebeveyn videoları

Proje kapsamında bugüne ulaşılan rakamlar

öğretmen

çocuk

ebeveyn

MERKEZ
Akat Mahallesi Öztürk Sokak No:3 34335
Akatlar Beşiktaş İstanbul Türkiye
Tel: +90 (531) 980 72 37 // +90 (212) 351 00 20
Haritada görmek için tıklayın

BALAT ÇOCUK ve GENÇLİK MERKEZİ
Fener Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak No:24
Balat Fatih İstanbul Türkiye
Tel: +90 (212) 525 25 36
Haritada görmek için tıklayın

E-POSTA
info@mayavakfi.org