fbpx

Maya Vakfı Merkez Ofis Eğitmen İlanı

 

HizmetEğitim Hizmeti
Program:Maya Vakfı – Etkili İş Kültürü ve Ortak Dil Geliştirme Eğitimi
Yönetici:Genel Müdür
Kursiyerler:Maya Vakfı Akatlar Merkez Ofis Ekip Çalışanları
Sözleşme Süresi:1 Temmuz – 31 Temmuz 2024
Çalışma Yeri:İstanbul
Genel Sorumluluklar:Maya Vakfı Akatlar Ofisinde çalışan farklı meslek gruplarının birlikte sonuç üretebilmeleri adına ortak dil geliştirmeleri, farklılıklara duyarlı ve stres yönetebilme kapasitesini geliştirmek adına profesyönel gelişim eğitimi sunmak

 

MAYA Vakfı, ana faaliyet alanını oluşturan ruh sağlığı ve psikososyal destek programı Project Lift kapsamında, maruz kaldıkları travmanın çocuklarda yarattığı tahribatı onarmak hedefiyle, baş etme becerileri kazandırma etkinlikleri yürütmektedir. 2016 yılında kurulan Maya Vakfı, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yaptığı iş birliği desteğiyle geliştirdiği programlar aracılığıyla dezavantajlı bölgelerde yaşayan, travmatik deneyimlere maruz kalmış 5 – 24 yaş aralığındaki çocukların, gençlerin ve onlara dokunan tüm yetişkinlerin travmatik deneyimlerinin etkilerinin sağaltılmasına destek olmayı amaçlamaktadır.

Maya Vakfı bütüncül bir yaklaşımla çocuğa ve çocukların hayatına dokunan yetişkinleri güçlendirmeyi hedefleyerek 2017 yılında açılan Balat Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde, çocuklara yönelik travma rehabilitasyon çalışmaları ve çocuk koruma hizmetleri verilmektedir. Merkezde çocuklar ve gençler için güvenli alan oluşturularak işlevsel olmayan duygu ve düşüncelerle baş etmelerine ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına yönelik sanat terapisi temelli ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetleri sunulmaktadır.  Bununla birlikte ihtiyacı olan çocuklara ve gençlere klinik psikologlar tarafından yüz yüze bireysel terapi desteği, uzaktan danışmanlık hizmeti ve grup seansları hizmetleri verilmektedir. Ailelere sağlanan Olumlu Ebeveynlik Becerileri Eğitimleri ile travmanın çocuklar üzerindeki etkileri hakkında ebeveynler bilgilendirilerek çocuklarının davranışlarıyla nasıl başa çıkabilecekleri konusunda farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Bireysel olduğu kadar toplumsal travmalar konusunda da hassasiyet gösteren Maya Vakfı, çeşitli afet ve acil durumlarında yüz yüze saha çalışmaları yürütmeye ve çevrimiçi psikolojik destek sunmaya etmiştir. Kahramanmaraş Depremi ve Muğla Orman Yangınları gibi afet bölgelerinde, alanında uzman klinik ekip kadromuzla psikososyal destek sunarak travmatik deneyimin etkilerini en aza indirmek üzere çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Toplumsal anlamda travmatik etkiler yaratan pandemi döneminde, salgınının hayatlarımız üzerindeki geçici ve kalıcı; akut ve uzun dönem etkileri ile baş edebilmek için tüm Türkiye geneline açtığımız Uzaktan Psikolojik Danışmanlık Hizmeti ile faydalanıcıları desteklemiştir.  Özellikle Kahramanmaraş Depremi sonrasındaki süreçte Hatay, Şanlıurfa ve Adıyaman şehirlerinde saha çalışmalarına ağırlık verilmiştir.Bölgede yaşayan travmatik deneyimlere maruz kalmış çocuklar, gençler ve ailelerine alanında uzman psikologlar tarafından psikososyal destek hizmetleri sağlanmaktadır.

Maya Vakfı olarak sanatın iyileştirici gücünü arkamıza alarak; ayrıca, travmatik stres müdahaleleri ile ilgili literatür, afet alanındaki öğrenilen deneyimler ve test edilen bilgiler ışığında geliştirilen Psikolojik İyileşme Becerileri (Skills for Psychological Recovery-SPR Model) Model’ini temel aldığımız, Maya Vakfı’nın özgün müdahale yöntemi olan Project Lift Modeli ile 2014 yılından itibaren İstanbul, Şanlıurfa, Hatay ve Adıyaman sahalarımızda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Temel Sorumluluklar

Eğitim hizmetini verecek kişi/kişilerden, Maya Vakfı Akatlar’da bulunan Merkez Ofis ekibinin iletişim ve yönetim becerilerini geliştirme ve desteklemesi beklenmektedir. Eğitmenin, bu eğitimi etkili bir şekilde uygulanması amacıyla;

 • Temmuz 2024 tarihinde bir gün süreyle, Merkez Ofis’e gelinmesi ve eğitimin tamamlanması
 • Maya Vakfı Merkez Ofisi yönetim stratejisi geliştirme, öğrenilenleri uygulama, koordinasyon, iletişim problemleri ve geribildirim süreçlerinde desteklenmesi,
 • Program kapsamında ‘Birlikte Sonuç Üretmek’ odağı ile, farklı iş yapma tarzları ve birbirlerine etkileri, ekip dinamikleri, zor durumlarda ortaya çıkan stres tepkileri ve duygusal uyum stratejileri konu başlıklarının etkili bir şekilde aktarılması,
 • Katılımcıların aktif dinleme ve kişilerarası farklılıkları bütünleyici olarak yorumlama, dışavurumcu hareket pratikleri ile ekip olarak ortak amaca yönelik hizalanma becerilerinin geliştirilmesi,
 • Kurum içerisinde çalışırken, ekibe rehberlik edecek modeller, içerikler vb. materyaller ile yönetim ekibinin desteklenmesi,
 • Merkez ofis ekibinin iş yerinde karşılaşılan zorluklar çerçevesinde kendilerini ifade edebilecekleri güvenli bir alanın oluşturulması, birlikte çözüm üretebilmelerinin ve durum değerlendirmesi yapabilmelerinin desteklenmesi,
 • Eğitim esnasında profesyonel sınırların, etik iş ahlakı ve prensiplerinin  gözetilmesi ve korunması,
 • Ekibin uyum içinde çalışması için, kendilerini ifade edebilecekleri güvenli bir alanın oluşturulması, birlikte çözüm üretebilmelerinin ve durum değerlendirmesi yapabilmelerinin desteklenmesi,
 • Eğitimin yapısı ve içeriği hususunda, gerektiğinde ekipten gelen ihtiyaca göre değişiklik yapılmasının gözetilmesi beklenmektedir.
Nitelikler

 

 • Psikolog, organizasyonel psikolog, klinik psikolog, uzman psikolog, iş geliştirme uzmanı, dans ve hareket terapisi eğitmeni veya sanat terapisti adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.
 • Bilimsel ve kanıta dayalı uygulamalar perspektifi ile çalışmak ve mesleki etik yükümlülüklere uymak,
 • Çevrimiçi iletişim platformlarını etkileşime olanak verecek şekilde kullanmaya hakim,
 • Yönetim, ekip geliştirme ve strateji geliştirme alanında uzman,
 • Kurumlara eğitim verme konusunda en az 10 yıllık deneyim,
 • Sivil toplum örgütlerinde veya örgütleriyle çalışma deneyimi.
Eğitim İçeriği ve Katılımcı

 

 • Katılımcılar, Maya Vakfı Akatlar’da bulunan Merkez Ofis’te çalışan Program, Klinik, Finans, Satın Alma ve İnsan Kaynakları gibi tüm departman çalışanlarından oluşmaktadır.
 • Toplam 16 kişi eğitime katılacak.
 • Eğitim, aynı gün içinde 3er saatlik 2 ayrı oturumdan oluşacak ve toplam 6 saat sürecek.
 • Oturum için gerekli olan malzemeler (varsa) oturumdan bir hafta önce eğitmen, Maya Vakfı Klinik Departmanı aracılığıyla katılımcılara bildirilmelidir.                      
Şartlar ve Koşullar

 

Yukarıda belirtilen sorumluluklar kapsamında Temmuz 2024 döneminde gerçekleştirilecek eğitim süresince karşılıklı olarak belirlenen takvime göre eğitim hizmeti tamamlanacaktır. Uygun görüldüğü tarihlerde çalışma süresi uzatılacaktır.

Adayların, başvuru için

 • Güncel CV
 • Teklif Mektubu göndermesi gerekmektedir.

Tekliflerin, yukarıda belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden günlük net ücret + KDV  şeklinde verilmesi gerekmektedir. Ödemeler, yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden TL bazında fatura karşılığı gerçekleştirilecektir. Tek oturum için verilecek teklifin kişi veya kişinin çalıştığı kurum adına fatura kesebilecek nitelikte olması gerekmektedir.

CV ile birlikte tekliflerin, 30 Haziran 2024 tarihine kadar mail konu başlığına “MAYA VAKFI RUH SAĞLIĞI VE PSİKOSOSYAL DESTEK PROGRAMI İÇİN SÜPERVİZÖR İLANI” yazılarak burcin.keser@mayavakfi.org ve ceren.elevli@mayavakfi.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan doğa olayları ve afetler ile giderek daha fazla çocuk küresel iklim değişikliğinin etkisini hissetmeye başlayarak korku ve kaygılar yaşayabiliyor. Hep birlikte eko-anksiyetenin olumsuz etkisini ortadan kaldırabilir, çocuk ve gençler için parlak bir gelecek şekillendirebiliriz.

 

İlgili Yazılar

MERKEZ
Akat Mahallesi Öztürk Sokak No:3 34335
Akatlar Beşiktaş İstanbul Türkiye
Tel: +90 (531) 980 72 37 // +90 (212) 351 00 20
Haritada görmek için tıklayın

BALAT ÇOCUK ve GENÇLİK MERKEZİ
Fener Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak No:24
Balat Fatih İstanbul Türkiye
Tel: +90 (212) 525 25 36
Haritada görmek için tıklayın

E-POSTA
info@mayavakfi.org