fbpx

Performans Göstergeleri Danışmanlık Hizmet/Mal Alımı

TEKNİK ŞARTNAMESİ

IPA/2020/421-391/02-200000068 Performans Göstergeleri Danışmanlığı HİZMET/ MAL ALIMI

Madde 1 – Hizmetin Tanımı: IPA/2020/421-391/02- 200000068 Performans Göstergeleri Danışmanlığı, “Gençlerde Sanatın İyileştirici Gücü için Çalışanlar ve Gönüllüler El Ele” Projesi uygulanması çerçevesinde “Maya Vakfı” tarafından Hizmet /mal alımı

Madde 2 – Hizmetin Amacı:

Maya Vakfı insan kaynakları performans yönetim sisteminin kurulması ve entegrasyon çalışmaları (1,1) süresince 2.1. performans göstergeleri danışmanlık hizmeti alınması hedeflenmektedir.

Madde 3 –  Hizmetin Kapsamı:

Vakfın insan kaynağının verimini arttırmak için performans yönetim ve geri bildirim sistemi kurulacaktır. Tüm işgücünün yönetimini kapsayacak olan ve hem çalışanları hem de çalışma alanları için uygulanacak performans yönetim sisteminin oluşturulmasında yetkinlik ve hedef bazlı değerlendirme ölçütleri oluşturulacaktır. Perspektif olarak adil, şeffaf ve kapsayıcı bir sistem tasarlamaya özen gösterilecektir. Uygulama aracı olarak dijital program kullanılacak ve temel düzeyde aşağıdaki unsurları içerecektir:

 • 360 derece değerleme mantığına göre, çalışanların herhangi bir ast-üst ilişkisi olmadan etkileşim içerisinde olduğu tüm kişilerle ilgili “360 derece performans değerlendirmesi” yapma imkânı;
 • Somut verilerle, çalışanların performansını ve buna bağlı olarak kurumsal performansın ölçülebileceği “hedef odaklı değerlendirme” imkânı;
 • Çalışanların liderlik vasıfları, değişime olan yatkınlıkları, diğer çalışanlarla olan iletişimi, görev yönetimi, problem çözme becerileri gibi konularda “yetkinlik değerlendirmeye geliştirme” imkânı;
 • Tüm değerlendirme sonuçlarının detaylı analizlerinin yer alacağı, departmanlar özelinde planlamayı kolaylaştıracak “raporlama” formatı.

Proje başında tüm departmanlardan çalışanların katılacağı hazırlık toplantısı yapılacaktır. Toplantıda proje ekibi oluşturulup iş bölümü yapılacak, projenin başarıyla yönetilmesi için yöntem ve araçlar belirlenecek, detaylı iş planı çıkarılacaktır. Bu bağlamda:

 • Faaliyet kapsamında, Vakfın “görev tanım belgesi” hazırlanıp yazılı hale getirilecektir. Dokumanın içeriğinde departmanlar ve kişiler özelinde tüm çalışanların iş tanımı, kime bağlı çalıştığı, görevi ve sorumluluğu, yetkileri ile departmanlar içi ve arası iş akış şemaları bulunacaktır.
 • Göstergelerin pozisyon, birim ve yetkinlik bazlı oluşturulması: Kurumsal ihtiyaçlar ve dinamikler gözetilerek, performans yönetimi döngüsündeki her aşama/bileşenin ayrıntılı içeriği oluşturulacaktır. Bu çalışmada her departman yöneticisinden kendi alanıyla ilgili performans hedefleri çıkarması ve göstergeler belirlemesi istenecektir. Toplanan verilerle ölçme, değerlendirme, geri bildirim ve sonuçların kullanımına yönelik süreçler kurgulanıp her birinin uygulama yöntemi ve araçları geliştirilecektir.
 • Göstergelerin ölçümü için birim ve pozisyon bazlı 360 derece değerlendirme için soruların oluşturulması,
 • Anonim bilgi toplama süreçleri ve toplanan bilginin teknik değerlendirilmesinin planlanması,
 • Sisteme gönüllü çalışanların da dahil edilmesi planlanmaktadır. Bunun için Vakfın gönüllülük politikası dikkate alınarak ve projenin gönüllü sistemini iyileştirme faaliyeti ile paralel ayrı bir modül çalışılacaktır. İçeriğin tamamlanmasını takiben uygulamaya dair yönergesi oluşturulacaktır. Buna göre; nasıl ve kimler tarafından yönetileceğine, işleyişinin nasıl izlenip ölçüleceğine, hangi etik ilke ve prensiplerle uygulanacağına dair bilgiler içeren kaynak “kılavuz” hazırlanacaktır.

Uygulama aracı olarak dijital dönüşüme ayak uydurmak ve süreci efektif yönetebilmek için yazılım kullanılacaktır. Bu aşamada piyasada yaygın kullanılan performans yönetim programlarından ihtiyaca uygun olanı belirlenip temin edilecek ve tasarlanan sistem yazılıma aktarılacaktır. Sonuçların kullanımı ve kurulan sistemin yazılıma entegrasyonu konusunda danışmanlık alınacak ve sonucunda kılavuz oluşturulacaktır.

Madde 4: Lojistik Ve Zamanlama

 • Hizmetin sağlanacağı yer

İl: İstanbul

 • Başlama tarihi ve uygulama süresi

En yakın tarihte başlaması planlanıp proje bitimine (30.09.2023) kadar sürmesi hedeflenmektedir.

Madde 5: Deneyim / Özellik:

 • Üniversitelerin İşletme, İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun ve/veya organizasyonel/endüstriyel psikoloji bölümünde yüksek lisans yapmış olmak,
 • Sivil toplum örgütlerinde veya örgütleriyle çalışma deneyimi,        
 • İnsan Kaynakları sistemleri ve araçlarının etkin kullanımında 5 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Performans değerlendirme ve yetenek yönetimi alanlarında deneyim sahibi olmak,
 • Prosedür, organizasyon şeması, görev tanımı gibi organizasyonel gelişim süreçlerine hâkim olmak,
 • ERP sistemlerini kullanabilmek

Teklif veren firmalarla teklif öncesi proje ekibi tarafından ön görüşme yapılacaktır. Yukarıda belirtilen deneyimler ve referanslar çerçevesinde en uygun teklifi veren firma ile anlaşma sağlanacaktır.

Talep edilen Hizmetlerde Yüklenici tarafındaki aksama durumunda (taahhüt edilen tarihlerde iş/hizmetin verilmemesi) cezai madde uygulanacaktır. Aylık hak edilen ödemenin sözleşme bedeli üzerinden %10’u (yüzde on) ceza bedeli olarak kesilecektir.

Ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan doğa olayları ve afetler ile giderek daha fazla çocuk küresel iklim değişikliğinin etkisini hissetmeye başlayarak korku ve kaygılar yaşayabiliyor. Hep birlikte eko-anksiyetenin olumsuz etkisini ortadan kaldırabilir, çocuk ve gençler için parlak bir gelecek şekillendirebiliriz.

 

İlgili Yazılar

MERKEZ
Akat Mahallesi Öztürk Sokak No:3 34335
Akatlar Beşiktaş İstanbul Türkiye
Tel: +90 (531) 980 72 37 // +90 (212) 351 00 20
Haritada görmek için tıklayın

BALAT ÇOCUK ve GENÇLİK MERKEZİ
Fener Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak No:24
Balat Fatih İstanbul Türkiye
Tel: +90 (212) 525 25 36
Haritada görmek için tıklayın

E-POSTA
info@mayavakfi.org