fbpx

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandığımız PhotoLIFT projemize Nisan 2019 itibariyle başladık. Yeni projemiz PhotoLIFT ile Maya Vakfı’nın 2014 yılında Psikolojik İyileşme Becerileri* (SPR) modelini temel alarak geliştirdiği ve resim, müzik ve dans gibi yaratıcı sanat terapisi metodlarını kullanarak zenginleştirdiği Travma Odaklı Yaratıcı Sanatlar Terapisi olan Project Lift modeline yeni bir sanat dalı, fotoğrafçılık ekleniyor. ​

Proje ile fotoğraf sanatını psikososyal destek ve sosyal uyum seansları ile birleştirerek İstanbul’da yaşayan 14-18 yaşları arasındaki 80-120 Suriyeli ve Türkiyeli gence ulaşarak gençlerin ruhsal iyilik hallerini ve topluma uyumlarını arttırmayı hedefliyoruz.

Psikolojik İyileşme Becerileri Nedir?

  • Problem Çözme Becerileri Oluşturma: Problem ve hedeflerin tanımlanması, problemin çözümü için akıl yürütülmesi ve faydalı olacağı düşünülen en uygun çözüm yolunun denenmesi
  • 2 Pozitif Beceriler Edindirme: Olumlu ve keyifli aktiviteler aracığıyla kişinin duygu durumunu ve gündelik hayatını iyileştirme yeteneğinin kazandırılması
  • 3 Duyguları Tanıma ve Reaksiyonları Düzenleme: Kişinin üzüntü verici durumlar ile başa çıkmasına ve bu durumlara verdiği fiziksel ve duygusal tepkileri azaltmasına yönelik beceriler kazanması
  • 4 Faydalı Düşünme: Olumsuz duygu ve düşünceleri tespit etme ve bunların azaltarak yerlerine faydalı düşüncelerin tespit edilmesi
  • 5 Sağlıklı Sosyal İlişkileri Yeniden İnşa Etme: Sağlıklı sosyal ilişkilerin kurulması ve toplumsal aidiyet duygusunun yeniden geliştirilmesi

Avusturya’da yerel halk ve göçmen/mülteci grupları arasında köprüler kurma amacıyla uzun yıllardır kültürel aktiviteler düzenleyen proje partnerimiz Kulturhafen Wien ile birlikte gençleri fotoğraf sanatı aracılığıyla kendi hikâyelerini anlatmaları için cesaretlendirecek, gençlerin aileleriyle de iletişim kurarak Suriyeli ve Türkiyeli topluluklar arasındaki sosyal etkileşimi kuvvetlendirmelerine yardımcı oluyoruz. Proje sonunda gençlerin çektiği fotoğraflardan oluşturulacak bir seçki ile İstanbul ve Viyana’da toplam iki fotoğraf sergisi düzenleyeceğiz. Proje süresince edindiğimiz deneyimleri ve kullandığımız yöntemleri yer vereceğimiz el kitabımızın da bu alanda yapılacak diğer çalışmalar için bir rehber olmasını hedefliyoruz.

 

 

PROJE AŞAMALARI

  • Proje psikoloğumuzun atölyelere katılmak isteyen gençler ve ebeveynleri ile yaptığını birebir görüşmeler ve ön değerlendirmelerin ardından katılımcılarımızı belirliyoruz.
  • Değerlendirme sürecinin ardından katılması uygun görülen gençler PhotoLIFT atölyelerine davet edeceğiz. Her biri üçer gün süren 8 atölyeyle toplamda 80-120 arası gencin çalışmalarımızdan faydalanmasını hedefliyoruz.
  • Değerlendirmeler sonrasında bireysel terapiye ihtiyaç duyduğu düşünülen gençleri Maya Vakfı Balat Çocuk Merkezimize yönlendiriyoruz.
  • Atölye süresince gençler tarafından çekilecek fotoğraflardan oluşturulacak bir seçki ile biri Viyana biri de İstanbul’da olmak üzere iki fotoğraf sergisi düzenleyeceğiz.
  • Projenin tasarımı, süreçler, kullanılan metodolojiler, karşılaşılan zorluklar ve ulaşılan sonuçların paylaşılması için bir rehber kitap hazırlayacak ve tüm bu deneyimi proje psikoloğumuzun katılacağı uluslararası bir konferans/seminerde sunacağız.