fbpx

Bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün araştırmasına göre; dünya üzerindeki her 10 çocuktan biri oyun oynaması ve okula gitmesi gereken zamanlarda çalışmak zorunda kalıyor.

Maya Vakfı olarak, Balat Çocuk ve Gençlik Merkezimizde yürüttüğümüz Çocuk Koruma Programımız kapsamında, çalışan ve çalışma riski altında bulunan çocuklar için her gün mücadele ediyoruz. Ailelerle gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme oturumlarında çocuk işçiliğinin olumsuz etkilerini anlatıyor ve yasal bilgilendirme yapıyoruz. Çocuklara ise hem psikolojik destek veriyoruz hem de eğitim ve sağlık kurumlarına yönlendirip gerekli durumlarda yasal mercilere konuyla ilgili bildirimde bulunuyoruz.

Çocuk işçiliği nedir?

Zorunlu eğitimi bitirmemiş, 15 yaşın altındaki çocukların çalıştırılmasıdır.

Çocuk işçiliği çocukların;

 • oyun hakkını elinden alır ve sosyal yaşamdan uzaklaştırır.
 • okuldan uzak kalmasına ve okul terkine neden olur.
 • şiddet ve istismara maruz kalma riskini artırır.
 • fiziksel bütünlüğüne zarar verir.
 • kendine olan güvenini ve saygısını azaltır.

Bu nedenle;

 • Çocuğun eğitim hakkından yararlanabilmesi,
 • Fiziksel ve zihinsel gelişimleri için önemli olan oyun, dinlenme, kültürel faaliyetlere katılma, bilgi edinme haklarını elde edebilmesi,
 • Çocuğun yaşama ve varlığını sürdürebilmesi için gereken beslenme, barınma, yeterli yaşam standardı, sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi,
 • Çocuğun her türlü ihmal, istismar ve sömürüye karşı korunması için

çocuk işçiliği ile mücadele edilmesi gerekmektedir.

 

Çocuk işçiliği ile ilgili nereye ihbarda bulunabilirsiniz?

 • Alo 183 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Destek Hattı
 • Alo 155 Polis İmdat
 • Alo 156 Jandarma İmdat

 

Ailelerin yasal yükümlülükler nelerdir?

Çocukların hakları dünyada; Çocuk Hakları Sözleşmesi, ülkemizde ise 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında garantiye alınmıştır. Çocuk işçiliği, ülkemizde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunun 3. Maddesinin 1. Bendindeki “korunma ihtiyacı olan çocuk” kapsamında değerlendirilmektedir. Korunma ihtiyacı olan çocuk; bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu ifade etmektedir.

Çocuklarını zorla çalıştıran, eğitim, sağlık, oyun gibi haklarından mahrum bırakan aileler 5395 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmekte ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra aileye ve çocuğa danışmanlık tedbiri kararı, çocuk için eğitim tedbiri, sağlık tedbiri ve bakım tedbiri kararı alınabilmektedir.

Çalışmalarımıza destek olmak için tıklayın.