fbpx

Dijital İletişim Danışmanlığı Hizmet/Mal Alımı

TEKNİK ŞARTNAMESİ

IPA/2020/421-391/02-200000068 Dijital İletişim Danışmanlığı HİZMET/ MAL ALIMI

Madde 1 – Hizmetin Tanımı: IPA/2020/421-391/02- 200000068 Dijital İletişim Danışmanlığı, “Gençlerde Sanatın İyileştirici Gücü için Çalışanlar ve Gönüllüler El Ele” Projesi uygulanması çerçevesinde “Maya Vakfı” tarafından Hizmet /mal alımı

Madde 2 – Hizmetin Amacı:

Maya Vakfı İletişim Departmanı’nın dijital iletişim araçları ile ilgili becerilerinin desteklenmesi ve vakfın yıllık stratejik iletişim planına geliştirilmesi (3) için 2.2. dijital iletişim danışmanlık hizmeti alınması amaçlanmaktadır.

Madde 3 –  Hizmetin Kapsamı:

Maya Vakfı’nın kurumsal iletişim kapasitesini güçlendirmek ve iletişim stratejisini geliştirmek üzere danışmanlık hizmeti alınacaktır. Alınacak hizmet kapsamında çalışanların iletişim alanında bilgi ve becerilerinin desteklenmesi, inovatif iletişim araçlarının tasarımı ve yıllık iletişim planının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda;

  • Vakfın yürüttüğü çalışamalara dayanarak vakfın mevcut ihtiyaçları ve hedefleri göz önünde bulundurularak iletişim stratejisi yeniden dizayn edilip yıllık iletişim planı hazırlanacaktır. Bu plan içinde, iletişim hedefleri, kitlelere göre kullanılacak mecralar ve bu mecralarda yürütülecek iletişim faaliyetleri bütçe ve zaman çizelgeleri ve başarı ölçütleriyle birlikte kurgulanacaktır.
  • Kitlelere göre iletilecek örnek mesaj içerikleri ve öngörülen tanıtım araçlarından öncelikli olan video, poster, infografik örneklerinden 6 adet tanıtım aracı ana hatlarıyla oluşturulacaktır. Danışman bu süreçte, hangi platformlarda hangi hedef kitleye/profile hangi içeriklerle ve hangi tasarımlarla ulaşılacağının kararlaştırılmasında yol gösterecek, planın yazılı hale getirilmesine ve tanıtım araçlarının üretimine destek verecektir.
  • Kurumsal görünürlüğü maksimize etmek, yapılan işleri doğru kitlelere doğru şekilde anlatabilmek, sosyal medya araçlarını efektif kullanmak ve etkileşimi arttırmak için neler yapılabileceği, kampanya düzenleme ve iletişimi için hangi adımların izleneceği, yeni medya teknolojilerinin nasıl kullanılacağı ve SEO uygulamaları gibi konularda çalışanlara bilgilendirme yapacaktır. Bu bilgilendirme planlama süresince ve içeriği danışman tarafından oluşturulan düzenli bir eğitim veya atölye çalışması üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen iş kalemlerinde hizmet alımı yapılacaktır.

Yıllık stratejik iletişim planının geliştirilmesi

 

7 gün

Digital iletişim araçları ile ilgili 2 çalışan ile eğitim/atölye

 

1 gün

6 adet tanıtım aracı tasarlanması (mesaj içerikleri, video, infografik, posterler)

 

4 gün

 

Faaliyet sonunda, Vakfın vizyonu ve hedefleri doğrultusunda farklı departmanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir iletişim stratejisi ve planı geliştirilmiş ve aynı zamanda çalışanların kapasiteleri güçlendirilmiş, farklı iletişim araç ve kanalları işlevlendirilerek uygulamaya konmuş olunacaktır.

Madde 4: Lojistik Ve Zamanlama

  • Hizmetin sağlanacağı yer

İl: İstanbul

  • Başlama tarihi ve uygulama süresi

En yakın tarihte başlaması planlanıp proje bitimine (30.09.2023) kadar sürmesi hedeflenmektedir.

Madde 5: Deneyim / Özellik:

Tercihen üniversitelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinden lisans düzeyinde mezun veya ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak,  

Sivil toplum örgütlerinde veya örgütleriyle çalışma deneyimi,        

Kurumsal İletişim, Sosyal Medya Yönetimi ve Medya konularında en az 10 yıl deneyim sahibi olmak,

Kurumsal iletişim planı geliştirme ve uygulama deneyimine sahip olmak,

Dijital medya araçlarının üretimi ve kullanımı hakkında deneyim sahibi olmak,

Yaratıcılık, iletişim ve analiz becerilerine sahip olan,

Uzmanlığı doğrultusunda eğitim/atölye düzenleme becerisine sahip olmak,

Teklif veren firmalarla teklif öncesi proje ekibi tarafından ön görüşme yapılacaktır. Yukarıda belirtilen deneyimler ve referanslar çerçevesinde en uygun teklifi veren firma ile anlaşma sağlanacaktır.

Talep edilen Hizmetlerde Yüklenici tarafındaki aksama durumunda (taahhüt edilen tarihlerde iş/hizmetin verilmemesi) cezai madde uygulanacaktır. Aylık hak edilen ödemenin sözleşme bedeli üzerinden %10’u (yüzde on) ceza bedeli olarak kesilecektir.

Ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan doğa olayları ve afetler ile giderek daha fazla çocuk küresel iklim değişikliğinin etkisini hissetmeye başlayarak korku ve kaygılar yaşayabiliyor. Hep birlikte eko-anksiyetenin olumsuz etkisini ortadan kaldırabilir, çocuk ve gençler için parlak bir gelecek şekillendirebiliriz.

 

İlgili Yazılar

MERKEZ
Akat Mahallesi Öztürk Sokak No:3 34335
Akatlar Beşiktaş İstanbul Türkiye
Tel: +90 (531) 980 72 37 // +90 (212) 351 00 20
Haritada görmek için tıklayın

BALAT ÇOCUK ve GENÇLİK MERKEZİ
Fener Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak No:24
Balat Fatih İstanbul Türkiye
Tel: +90 (212) 525 25 36
Haritada görmek için tıklayın

E-POSTA
info@mayavakfi.org