fbpx

Çocuk Kimdir? Çocuk Hakları Sözleşmesi Nedir?


18 yaş altı bütün bireyler çocuktur.

Çocuk hakları sözleşmesi çocukların yaşaması ve gelişmesi, ayrım gözetilmemesi, çocuğun yüksek yararının gözetilmesi ve çocuk katılımını temel alan; çocuklara özgü hakların tamamını içeren sözleşmedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 14 Eylül 1990’da imzalamış, ‘Taraf Devlet’ konumuna gelmiştir.
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 1

Çocuklara Yönelik Hiçbir Şekilde Ayrım Yapılamaz!

Çocuk hakları tüm çocuklar içindir. Çocukların ya da ebeveynlerinin ırkı, dili, dini, cinsiyet, siyasal düşünceleri, etnik ve sosyal kökenleri, statüleri fark etmeksizin tüm çocuklar için geçerlidir. Bu nedenler ile hiçbir çocuğa ayrım yapılamaz.
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 2

Her Durumda Öncelikle Çocuğun Yararı Düşünülür!

Devlet, mahkemeler, yasalar çocukları ilgilendiren faaliyetlerde çocuğun yararını temel alır. Devlet, çocukların koruma ve bakımının yerine getirilmesi için yasal ve idari önlemler alır; çocukların güvenliği, sağlığı konularında yetkili makamların çalışmalarını destekler.
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 3

Tüm çocukların Yaşama ve Gelişme Hakkı Vardır!

Aile, Toplum, Devlet çocukların yaşamını korumaktan ve sağlıklı gelişimini desteklemekten sorumludur.
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 6

Çocuk Katılımı Haktır!

Her çocuk, kendisini ilgilendiren herhangi bir konu ya da işlem sırasında görüşlerini serbestçe ifade etme, görüşlerinin dikkate alınmasını isteme ve katılma hakkına sahiptir.
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 12

Çocuğun Her Türlü İhmal ve İstismardan Korunma Hakkı Vardır!

Çocuklara yönelik ihmal ve istismarı önlemek aileden başlayarak toplumun her kesiminin ve her kurumun sorumluluğundadır. Ancak Devlet, bütün bu sorumlulukların yerine getirmesi için bilinç oluşturmak, politika geliştirmek, sorumluları görevlerini yerine getirirken desteklemek, sorumlulukların yerine getirilmesini izlemek ve boş bir alan kalmamasını güvence altına almak gibi kapsayıcı bir sorumluluğa sahiptir.
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 19

Çocukların Sağlık Hakkı Vardır!

Devletler, çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma hakkını tanırlar. Hiçbir çocuğun bu tür tıbbi bakım hizmetlerinden yararlanma hakkından yoksun bırakılmamasını güvence altına almak için çaba gösterirler.
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 24

Çocukların Eğitim Hakkı Vardır!

Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat eşitliğini sağlar. İlk öğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler; Orta öğretim sistemlerinin genel ve mesleki nitelikte olmak üzere çeşitli biçimlerde örgütlenmesini teşvik ederler, yüksek öğretimi yetenekleri doğrultusunda herkese açık hale getirirler. Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terk etme oranlarının düşürülmesi için önlem alırlar.
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 28

Çocukların Dinlenme, Boş Zaman Değerlendirme ve Kültürel Etkinliklere Katılma Hakkı Vardır!

Devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkını saygı duyarak tanırlar ve özendirirler ve çocuklar için, boş zamanı değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik ederler.
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 31 

İlgili Yazılar

MERKEZ
Akat Mahallesi Öztürk Sokak No:3 34335
Akatlar Beşiktaş İstanbul Türkiye
Tel: +90 (531) 980 72 37 // +90 (212) 351 00 20
Haritada görmek için tıklayın

BALAT ÇOCUK ve GENÇLİK MERKEZİ
Fener Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak No:24
Balat Fatih İstanbul Türkiye
Tel: +90 (212) 525 25 36
Haritada görmek için tıklayın

E-POSTA
info@mayavakfi.org